Odwiedza nas 7 os.

REKOLEKCJE W DRODZE
czyli Pielgrzymka do Sanktuariów włoskich

Kiedy ks. proboszcz żegnając Figurę Św. Michała  30 października 2016 r. zapowiedział rewizytę  na Gargano, wielu parafian marzyło aby tam być.

Wyjazd nastąpił w dniu 24 czerwca 2017 r. o 2-giej w nocy z Sanoka.

Pierwszym miejscem, który odwiedziliśmy było miejsce bardzo bliskie sercu każdego Polaka. Austriacka stolica Wiedeń i góra Kahlenberg, gdzie król Jan III Sobieski wraz ze swą husarią, zatrzymał nawałę turecką. Msza święta w tym miejscu to hołd oddany obrońcom Europy przed wiekami, ale i modlitwa by i dzisiaj obronić się przed islamem.

Pielgrzymka autokarowa
po włoskich Sanktuariach

W dniach 30.09 – 8.10. 2017r.
Parafia Chrystusa Króla w Sanoku organizuje pielgrzymkę autokarową
po włoskich Sanktuariach


Koszt pielgrzymki to 600 zł. i 240 Euro.
Zapisy do końca lipca w zakrystii wraz z wpłatą zaliczki – 600 zł.

14938267_1221225754566894_245828658224347119_n

 

Święta Rita z Cascia

W sobotę 22-VII-2017r. na Mszy św. o godz. 18:00 zostaną uroczyście wprowadzone do kultu Relikwie Św. Rity, które otrzymaliśmy od sióstr z Cascii podczas ostatniej pielgrzymki po włoskich sanktuariach. Po Mszy św. nabożeństwo do św. Rity i ucałowanie Relikwii. Zachęcamy do przyjścia z kwitami róż, zostaną one pobłogosławione na koniec nabożeństwa. Dlaczego święta przedstawiana jest właśnie z tymi kwiatami? Nawiązują one do wydarzenia z jej życia, kiedy to róże zakwitły w zimie. O róże poprosiła umierająca zakonnica, a wcześniej żona i matka Margerita (w zdrobnieniu Rita) Lotti.

8-VII wspomnienie św. Jana z Dukli
patrona naszej Archidiecezji

Ks. Stanisław Hołodok

ŚWIĘTY JAN Z DUKLI

Urodził się w Dukli (archidiecezja przemyska) w rodzinie mieszczańskiej około 1414 r. Uczył się w rodzinnym mieście, jak też później w Krakowie. Jako młodzieniec przez pewien czas przebywał na pustelni w pobliskich Dukli lasach pod górą Cergową. Przez modlitwę i samotność zapewne chciał wyrobić sobie właściwe spojrzenie na sprawy otaczającego go świata oraz być bardziej blisko Boga. Po opuszczeniu pustelni (1433-1440) postanowił zostać kapłanem zakonnym i wstąpił do franciszkanów konwentualnych (noszą czarne habity, jak obecnie w Niepokalanowie). Po odbyciu nowicjatu i złożeniu profesji zakonnej, nasz Patron odbył wymagane prawem studia i otrzymał święcenia kapłańskie. Z pewnością św. Jan należał do zdolnych studentów, skoro od razu po święceniach powierzono mu urząd kaznodziei. Warto wiedzieć, że dawniej, nie tak jak dzisiaj, nie wszyscy nowo wyświęceni mogli głosić kazania. Zdarzało się, że byli księża wyświęcani do sprawowania jedynie Mszy Świętej (ad solam Missam). W klasztorach franciszkańskich, zgodnie z poleceniem założyciela św. Franciszka z Asyżu, kaznodziejami mogli być tylko wybitnie zdolni i urobieni wewnętrznie kapłani. Oprócz głoszenia słowa Bożego św. Jan przez wiele lat pełnił funkcję gwardiana, czyli przełożonego klasztoru w pobliskim Dukli Krośnie oraz we Lwowie. Także powierzono mu urząd kustosza kustodii, tzn. przełożonego franciszkańskiego okręgu lwowskiego. Po zakończeniu tego ostatniego ważnego urzędu, św. Jan znów był kaznodzieją we Lwowie.

29 czerwca
Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św. Piotra i św. Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a od IV w. także dotyczyło to wyznawców.

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
czerwiec 2017 r.

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii „Chrystusa Króla” w Sanoku i jej sympatycy, wczesnym rankiem 9 czerwca 2017 r. wyjechali na pielgrzymkę do Częstochowy.

Opiekunem duchowym był ks. Jerzy Bartoszek. Tradycyjnie modlitwą poranną, odśpiewaniem Godzinek i innych pieśni rozpoczęliśmy podróż. Najpierw kierujemy się w kierunku Opola, na Górę Św. Anny.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII (1334 r.), a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Tradycyjnie przypada ona w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Źródła tej uroczystości sięgają IV i V wieku, kiedy to trwały spory teologiczne dotyczące bóstwa i pochodzenia Chrystusa.

W związku z tym Kościół kładł duży nacisk na głoszenie prawdy wiary o Trójcy Świętej.

Już w starożytnym Sakramentarzu galezjańskim, pochodzącym z VII w. znajduje się prefacja o Trójcy Świętej, którą należało wykorzystać we Mszy św. w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Autorem tej prefacji był prawdopodobnie sam papież Leon Wielki. Około 800-setnego roku powstała natomiast specjalna Msza św. wotywna o Trójcy Świętej.

37. Przemyska Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę

PIELGRZYMKA_Andrzej

Historia i charakterystyka

Pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z diecezji przemyskiej w 1978 r. Centrum organizacyjnym i miejscem jej wyjścia był Rzeszów. Toteż nazwano ją później Pielgrzymką Rzeszowską. W trzy lata później, w 1981 r. wyruszyła oddzielna pielgrzymka ze stolicy diecezji – Przemyśla, zwana od początku Przemyską. Wreszcie w 1984 r. uformowała się Pielgrzymka Stalowowolska. Do 1992 r. wszystkie te trzy pielgrzymki, mimo nazw na­wiązujących do lokalnych ośrodków, miały charakter pielgrzymek ogólno­diecezjalnych. W 1992 r. – w związku z reorganizacją sieci diecezjalnej w Polsce – terytorium diecezji przemyskiej znacznie się zmniejszyło na rzecz nowo powstającej diecezji rzeszowskiej i zmieniającej swe granice diecezji sandomierskiej. Wskutek tego główny ośrodek każdej z wy­mienionych pielgrzymek znalazł się na terytorium innej diecezji, co automatycznie przesądziło o ich przynależności. Pielgrzymka Rzeszowska stanowi odtąd pielgrzymkę diecezji rzeszowskiej, a Stalowowolska – diecezji sandomierskiej. W archidiecezji przemyskiej pozostała jedynie Pielgrzymka zwana dotąd Przemyską.

Kapłanów swoich dał nam Bóg

Sobota 3 czerwca 2017 r. dla Archidiecezji Przemyskiej zapisze się w historii jako dzień, w którym do grona prezbiterium diecezjalnego dołączyło 13 kapłanów. Uroczystość udzielenia święceń kapłańskich diakonom przez posługę abpa Adama Szala rozpoczęła się o godz. 10.00 w Archikatedrze Przemyskiej. Wraz z Metropolitą Przemyskim w tym dniu na Eucharystii w Bazylice zebrali się bardzo licznie księża, wśród nich abp Józef Michalik, bp Stanisław Jamrozek oraz bp Jerzy Mazur z Ełku.

Strona 1 z 2912345...1020...Ostatnia »
2013 - 2017 © ChrystusKrol.Esanok.pl
Realizacja na podstawie materiałów powierzonych: Obsluga-Medialna.pl

Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 55