Odwiedza nas 10 os.

Księża i Siostry

Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku ks. Andrzej Szkoła.

Ksiądz Andrzej Szkoła otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w 1991 roku w Przemyślu.

3

25 sierpnia 2012r. zostałem mianowany proboszczem parafii Chrystusa Króla w Sanoku. Proszę wszystkich o modlitwę, aby ta posługa była owocna.

4

Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożego błogosławieństwa.

Ks. Andrzej Szkoła

Parafią od początku istnienia zarządzali następujący kapłani:

ROK – od ROK – do Proboszcz
6 lipca 1980 r. sierpień 2011 Ks. Prałat Feliks Kwaśny
sierpień 2011 24 sierpień 2012 Ks. Jan Częczek
25 sierpień 2012 obecnie Ks. Andrzej Szkoła

 

Wikariusze
sprawujący swoją posługę kapłańską
od początku istnienia parafii:

 1. Ks. Pityński Jan + 2005
 2. Ks. Stopyra Edward
 3. Ks. Pałac Krzysztof
 4. Ks. Skałuba Henryk
 5. Ks. Rząsa Tadeusz
 6. Ks. Klich Jan
 7. Ks. Suski Zygmunt
 8. Ks. Sowa Jan
 9. Ks. Bembenik Bogusław
 10. Ks. Moszkowicz Józef
 11. Ks. Socha Wacław
 12. Ks. Gniewek Stanisław
 13. Ks. Moskal Antoni
 14. Ks. Majkut Jan
 15. Ks. Nitka Bogdan
 16. Ks. Szmyd Jan
 17. Ks. Grela Robert
 18. Ks. Jurkiewicz Marek
 19. Ks. Wilk Marek
 20. Ks. Kogut Czesław † 2003
 21. Ks. Sowa Jerzy
 22. Ks. Słotwiński Wiesław
 23. Ks. Kuca Jan
 24. Ks. Głuszek Witold
 25. Ks. Wąsik Adam
 26. Ks. Tomczyk Wiesław
 27. Ks. Daraż Robert
 28. Ks. Jan Gołąb
 29. Ks. Grzegorz Janowski
 30. Ks. Krzysztof Sobiecki
 31. Ks. Wiesław Kałamarz
 32. Ks. Stanisław Węglarz
 33. Ks. Leszek Czerwonka
 34. Ks. Krzysztof Hasinger
 35. Ks. Krzysztof Filipek
 36. Ks. Zenon Feresz
 37. Ks. Andrzej Dubiel
 38. Ks. Paweł Pelc
 39. Ks. Jakub Wielgos
 40. Ks. Włodzimierz Nowak
 41. Ks. Piotr Pernal
 42. Ks. Grzegorz Staszczak
 43. Ks. Łukasz Sowa
 44. Ks. Krzysztof Szczepański
 45. Ks. Bogusław Krok
 46. Ks. Jerzy Bartoszek
 47. Ks. Ireneusz Drewniak

Pochodzący z parafii Rodacy:

 1. Ks. Jan Bień + 2016
 2. Ks. Mirosław Kwiatkowski – kapelan WP
 3. Ks. Tomasz Latoszek
 4. Ks. Marek Zajdel
 5. Ks. Bogdan Potoczny
 6. Ks. Bogdan Zajdel
 7. Ks. Janusz Zajdel
 8. Ks. Leszek Gocek
 9. Ks. Grzegorz Leszczyk – Marianin Rwanda
 10. Ks. Marek Kolbuch – Misjonarz Jamajka
 11. Ks. Paweł Hałas
 12. Ks. Paweł Stabryła – Franciszkanin
 13. Ks. Damian Napieracz
 14. Ks. Tomasz Hałas
 15. Ks. Bogusław Sarna – Kameduła
 16. Ks. Tomasz Frączek
 17. Ks. Prałat Krzysztof Pastuszak
 18. Ks. Jakub Sieniawski
 19. Ks. Sebastian Lasota

Ks. Jan Bień – pochodzący z terenu parafii, wyświęcony przed powstaniem parafii
ks. Prałat Krzysztof Pastuszak – związay z naszą parafią, misjonarz w Belgii (Ohain),
wcześniej misjonarz w Kamerunie, Wikariusz Biskupi Diecezji Symferopolsko – Odeskiej ds. kontaktów z zagranicą.

Siostry Zakonne

 1. S. Barbara Słowik – Służebniczka Starowiejska
 2. S. Dorota Inglot – Prezentka
 3. S. Tymoteusza Lucyna Kogut – Serafitka
 4. S. Bogumiła Koźma – Józefitka
 5. S. Małgorzta Nieznańska – Córki Bożej Miłości
 6. S. Miriam Alicja Pawłowska † 19.I.2016r. Boliwia – Sercanka
 7. S. Marzena Stabryła – Służebniczka Starowiejska
 8. S. Katarzyna Szokiera – Sercanka

KS. PRAŁAT FELIKS KWAŚNY

W 1980 r. został skierowany do tworzenia parafii w Sanoku, w dzielnicy Wójtostwo. Funkcję proboszcza tej parafii pełnił do sierpnia 2010 r.

W uznaniu zasług, 17 listopada 1991 r. został mianowany przez Stolicę Apostolską Kapelanem Jego Świątobliwości.

(Prałat (łac. praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji.

Praelatus nullius – sprawujący władzę na terytorium wyłączonym spod jurysdykcji biskupa (np. opat).

1Prałaci honorowi:

Protonotariusz Apostolski, inaczej infułat lub prałat uprzywilejowany. Prałat Honorowy Jego Świątobliwości, nominowany przez papieża, tzw. prałat domowy (rzeczywisty) Jego Świątobliwości (np. spowiednik papieża), noszący purpurową sutannę.

Kapelan Jego Świątobliwości, nazywany tradycyjnie Prałatem Jego Świątobliwości, noszący purpurowy pas i pelerynę).

 

herb Kapelana Jego Świątobliwości

 

Otrzymał również z rąk Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka dyplom „Budowniczy kościołów w Polsce”.


Ks. Prałat Feliks Kwaśny był Archiprezbiterem sanockim, którego zwierzchnictwu podlegały okoliczne dekanaty: Brzozów, Grabownica, Jaćmierz, Rzepedź, Sanok I, Sanok II, jak również był Członkiem Rady Dziekańskiej i Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie Ordynariuszu przemyskim.

 

KS PRAŁAT FELIKS KWAŚNY

 

 2Dnia 8 stycznia 2009 r. na uroczystej sesji Rady Miasta Sanoka, połączonej z dorocznym spotkaniem opłatkowym, Ks. Prałat Feliks Kwaśny uroczyście otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka.


Honorowe obywatelstwo to szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta lub kraju, za promowanie miasta – kraju, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii.

Sanok zaszczycił tym tytułem 34 osoby ze swej historii, bądź osoby, które dla mieszkańców tego Grodu mają szczególnie znaczenie i budzą duże uznanie.

 

 

 

 

SĄ TO W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM:

1

Badeni Kazimierz

13

Kieszkowski Henryk

25

Stefański Stefan Zbigniew

2

Balzer Oskar

14

Kwaśny Feliks ks.

26

Studziński Leon

3

Beksiński Władysław

15

Ładyżyński Cyryl de Jaxa

27

Sudoł Adam ks.

4

Czaszyński Franciszek Salezy ks.

16

Łobaczewski Erazm

28

Tchórznicki Aleksander Mniszek

5

Dzikowska Elżbieta

17

Morawski Józef

29

Towarnicki Jan

6

Giela Feliks

18

Pańkowski Marian

30

Wacławski Antoni Wołek ks.

7

Gniewosz Edward

19

Peszkowski Zdzisław ks.

31

Zdankiewicz Roman

8

Gniewosz Feliks

20

Piłsudski Józef

32

Zdrada Jerzy

9

Gniewosz Stanisław

21

Sapieha Adam

33

Ziejka Franciszek

10

Gołuchowski Agenor

22

Schenk Józef

34

Ziemiałkowski Florian

11

Grocholski Kazimierz

23

Skalski Władysław

12

Jan Paweł II – papież

24

Słonecki Zenon

Nowy Członek tego Szacownego Grona – Ks. Feliks Kwaśny urodził się w Krzywczy 22 maja 1941 r. Niedługo po jego urodzeniu rodzina przeniosła się do Przemyśla, gdzie Ks. Feliks wychowywał się i przechodził kolejne szczeble edukacji. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, po ukończeniu, którego otrzymał święcenia kapłańskie w 1966 r. Jako kapłan pracował najpierw w Nowej Dębie, potem kolejno w Czudcu, Słocinie, Katedrze przemyskiej i w Sanoku, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 3

 

 Dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka

Msza św. w intencji Ks. Prałata w kościele parafialnym z gratulacjami i życzeniami Bożego błogosławieństwa – 09 stycznia 2009 r.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PRAŁATOWI SERDECZNIE GRATULUJEMY TEGO WYRÓŻNIENIA, ŻYCZĄC JEDNOCZEŚNIE WIELU ŁASK BOŻYCH W ŻYCIU I POSŁUDZE NA CHWAŁĘ BOŻĄ, ORAZ KU POŻYTKOWI PARAFIAN I WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WOLNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA SANOKA.


SZCZĘŚĆ BOŻE!

 

Print Friendly and PDF
2013 - 2017 © ChrystusKrol.Esanok.pl
Realizacja na podstawie materiałów powierzonych: Obsluga-Medialna.pl

Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 55